Xe nâng Baoli đang trên đường phát triển

Xe nâng Baoli đang trên đường phát triển

Xem thêm

Xem thêm

Xe nâng Baoli đang trên đường phát triển 

 

Baoli xuất khẩu đang tiếp tục di chuyển vào khách hàng phục vụ tốt hơn vào năm 2017. Đến tháng bảy, Baoli đã cung cấp một số đào tạo dịch vụ trên trang web; và thực hiện các chuyến thăm địa phương để hiểu rõ hơn về khách hàng.
Tháng 2 tới khách hàng của Ai Cập
Đây là chuyến thăm của khách hàng mới tại Ai Cập, Baoli giới thiệu thương hiệu và tầm nhìn của mình tới khách hàng và đã đạt được thành công. Baoli đã giành được thứ tự đầu tiên!
 
Tháng hai chuyến thăm đại lý Tunisia
Đây là lần đầu tiên Baoli đến thăm đại lý Tunisia, đã hợp tác trong nhiều năm.
Baoli hiểu rõ hơn về đại lý, và cũng viếng thăm một số người dùng cuối để xem xe nâng của Baoli đang phục vụ khách hàng như thế nào.
Tháng tư thăm KION Bắc Mỹ
Nhóm Baoli NA đã đến thăm đại lý KION Bắc Mỹ và một số người dùng cuối và đã tham gia triển lãm ProMAT tại địa phương.

Baoli xuất khẩu đang tiếp tục di chuyển vào khách hàng phục vụ tốt hơn vào năm 2017. Đến tháng bảy, Baoli đã cung cấp một số đào tạo dịch vụ trên trang web; và thực hiện các chuyến thăm địa phương để hiểu rõ hơn về khách hàng.Tháng 2 tới khách hàng của Ai CậpĐây là chuyến thăm của khách hàng mới tại Ai Cập, Baoli giới thiệu thương hiệu và tầm nhìn của mình tới khách hàng và đã đạt được thành công. Baoli đã giành được thứ tự đầu tiên! 


Tháng hai chuyến thăm đại lý TunisiaĐây là lần đầu tiên Baoli đến thăm đại lý Tunisia, đã hợp tác trong nhiều năm.Baoli hiểu rõ hơn về đại lý, và cũng viếng thăm một số người dùng cuối để xem xe nâng của Baoli đang phục vụ khách hàng như thế nào.


Tháng tư thăm KION Bắc MỹNhóm Baoli NA đã đến thăm đại lý KION Bắc Mỹ và một số người dùng cuối và đã tham gia triển lãm ProMAT tại địa phương. Xe nâng Baoli đang trên đường phát triển